29
KWI 2021

Usługi

UWAGA NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ W LATACH:

OD 08.07.2021-07.07.2022; OD 08.07.2022-07.07.2023; OD 08.07.2023-07.07.2024

Pełna treść dokumentu [PDF]

 

________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017

Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Iławskie Wodociągi Spółka
z o.o. w Iławie z dnia 01.06.2017 roku.
w sprawie: Wprowadzenia cen za usługi i sprzęt.

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2017 roku wprowadza się nowy cennik na usługi wykonywane przez Spółkę oraz cennik najmu sprzętu i transportu.

§ 2

Zobowiązuje się służby do stosowania w/w cenników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Jednocześnie przestaje obowiązywać cennik prowadzony zarządzeniem Nr 4 z 2011 r.