23
CZE 2023

Zmiana taryfy za wodę i ścieki

Spółka Iławskie Wodociągi informuje, że stosownie do Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Gdańsku nr GD.RZT.70.236.41.2021/D.KR z dnia 18 czerwca 2021 r., od dnia 08 lipca 2023 r., przez okres 12 miesięcy, wysokość cen wody i ścieków wynosić będzie:

Woda – 3,03 zł/m3 netto; 3,27 zł/m3 brutto

Ścieki – 5,97 zł/m3 netto; 6,45 zł/m3 brutto